Nelijärve turistide kodu mõtte algataja ja ehituse rahastaja oli EV esimene president Konstantin Päts. Oluline oli ka tema panus piirkonna arendamisel ja populariseerimisel ning Jäneda Põllutöökeskkooli rajamine ja selle kooli hea käekäigu eest hoolitsemine kogu oma presidentuuri vältel. 1935.a. algatasid Jäneda Põllutöökooli poisid ülemaalised põllutöökeskkoolide meistrivõistlused suusatamises. Samas koolis õppis ja traditsioone järgis 27. lennu vilistlane, president Arnold Rüütel. Seega on kaks Eesti presidenti käinud mööda neid metsaradu, kus kulgeb ka nn. “Presidendi matkarada”.